Algemene voorwaarden

01 september 2019

Definities

 • Balletboek: Een hobby- of plakboek, staandmodel, iets groter dan A4.
 • Dansjaar: Periode van september t/m juni. In totaal 10 maanden.

Inschrijving

 • Inschrijven geschied middels een volledig ingevuld inschrijfformulier.
 • De leerling wordt per dansjaar ingeschreven.
 • Na het dansjaar kunt u weer opnieuw inschrijven.
 • Leerlingen kunnen zich inschrijven voor meerdere (verschillende) dansvormen.
 • Met het ondertekenen van het inschrijfformulier bent u verplicht contributie voor het hele seizoen te voldoen. 
 • Indien het dansjaar niet afgemaakt wordt, is er geen recht op restitutie van de contributie.

Contributie

 • De contributie is berekend op basis van een dansjaar.
 • De contributie is verschuldigd over het hele dansjaar.
 • Bij latere instroom wordt de contributie per maand naar rato berekend.
 • De verschuldigde contributie mag in een of twee termijnen worden voldaan.
 • Bij betaling in een termijn:
  • uiterlijk 31 december van het lopende dansjaar.
 • Bij betaling in twee termijnen:
  • 1e termijn: uiterlijk 15 september van het lopende dansjaar.
  • 2e termijn: uiterlijk 15 februari van het lopende dansjaar.
 • Bij het niet tijdig voldoen van de contributie voor het lopende dansjaar wordt € 7,50 aan administratiekosten in rekening gebracht.
 • Het niet bijwonen van lessen geeft geen recht op restitutie van (een deel van) de contributie.
 • De contributie kan worden overgemaakt middels een bankoverschrijving.
  • IBAN: NL88 RABO 0347 8907 17
   t.n.v. De Dansacker
   o.v.v. voor- en achternaam van de leerling en lestijd

Kledingvoorschrift

 • Tijdens de les mogen er geen sieraden gedragen worden.
 • De Dansacker hanteert per dansvorm een kledingvoorschrift.
 • De kledingvoorschriften zijn online te bekijken.
 • Schoenen die buiten worden gedragen mogen niet gedragen worden in de zaal.

Lessen

 • Lessen worden gegeven volgens een lesrooster.
 • Het lesrooster wordt per dansjaar opgemaakt.
 • Het lesrooster is onder voorbehoud van wijzigingen.
 • Indien de leerling langdurig de lessen niet kan bijwonen, dan moet dit worden gemeld bij de docent en/of directie.

Boekwerken

 • Iedere les voorafgaand aan een vakantie werken de (jonge) kinderen een eigen balletboek.
 • Boekwerken is alleen voor (jonge) kinderen bij klassiek ballet.
 • De leerling zorgt zelf voor een balletboek.
 • In de zomervakantie gaat het balletboek mee naar huis.

Vakanties

 • De Dansacker is gesloten tijdens alle vakanties van de basisscholen.
 • De Dansacker is gesloten tijdens alle officiële feestdagen.
 • De Dansacker is gesloten in de zomermaanden juli en augustus.

Uitval

 • Bij langdurige uitval door ziekte van een docent wordt een vervangende docent of een andere passende oplossing gezocht.
 • Bij het uitvallen van een of twee lessen door ziekte van de docent worden de lessen in principe niet ingehaald en is er geen recht op restitutie van (een deel) van de contributie.
 • Bij (langdurige) uitval van lessen door overmacht kan de De Dansacker niet aansprakelijk gesteld worden. Er is in het geval van overmacht geen sprake van restitutie van het lesgeld.

Foto's en video's

 • Het gebruik van foto's en video's is vastgelegd in onze privacyverklaring.

Overig

 • De Dansacker is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadigingen van meegebrachte goederen.
 • Door de leerling toegebrachte schade aan of in de school zal worden verhaald op de leerling.
  • In geval van minderjarigheid van de leerling zal de schade aan of in de school worden verhaald op de ouder(s)/verzorger(s).
 • Bij ongewenst, intimiderend en/of beledigend gedrag van ouders/verzorgers en/of leerlingen naar andere leerlingen, ouders/verzorgers of personeel van De Dansacker wordt de toegang ontzegd en het lidmaatschap per direct beëindigd.
 • Het is niet toegestaan om te kijken of aanwezig te zijn tijdens de lessen.
  • In speciale gevallen en altijd in overleg met de docent kan hier een uitzondering op gemaakt worden.
 • De Dansacker is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met de klant besproken.