05-06-2020

In deze bijzondere tijd hopen we dat u in goede gezondheid verkeert! Wij willen u allen bedanken voor uw geduld. De afgelopen weken is het even wat stiller geweest. Helaas is Mw. Knopper (senior), onze "moeps" en oma, op 30 mei 2020 op 93-jarige leeftijd rustig ingeslapen. Zij was een vertrouwd gezicht in onze Boutique en heeft geen voorstelling gemist.

De Corona-pandemie heeft invloed op ons allemaal. Hopelijk hebt u en/of uw kinderen ten tijde van de verplichte sluiting toch plezier kunnen beleven aan het video-lesmateriaal. Net zoveel als wij beleefd hebben aan het maken ervan. Bijkomend voordeel is dat al het lesmateriaal voor iedere leerling te zien is zodat elke leerling de kans heeft om kennis te maken met alle dansvormen die De Dansacker aanbiedt. Toch wat afleiding in deze rare tijd. Onze oudste leerlingen van het klassiek ballet hebben thuis schriftelijke opdrachten gekregen om actief met hun hobby bezig te kunnen blijven. En voor onze jongere leerlingen: in september zullen we de uitslag van de ontwerpwedstrijd met verse bloemen bekend maken!

Omdat we begrijpen dat het dansjaar nog niet afgelopen is zoals u en wij hadden verwacht, hebben we nagedacht over een tegemoetkoming. De plannen hiervoor worden nu uitgewerkt en meer informatie ontvangt u ter zijner tijd bij het inschrijfformulier voor het seizoen 2020-2021.
We hebben goed nieuws en een plan!

De Corona-regels zijn door onze minister-president inmiddels versoepeld. In de danssector is hard gewerkt aan een protocol en dat is goedgekeurd. Aan ons nu de taak dit te vertalen naar onze eigen dansschool. De komende week gebruiken wij om de puntjes op de i te zetten en ons protocol aan te bieden aan de gemeente ter goedkeuring. Veel hangt nog wel af van het besluit of vanaf 1 juli binnen gesport mag worden. Dit zal in de laatste week van juni bekend gemaakt worden. Maar tot die tijd is er wel iets mogelijk!

Lessen in de laatste 2 weken van juni

Vanaf maandag 15 juni tot en met zaterdag 27 juni ontvangen wij graag alle leerlingen weer bij De Dansacker volgens het gewone rooster van afgelopen seizoen. Iedere klas krijgt, binnen de regels van de 1½-meter samenleving, een alternatieve les. Helaas niet dansen, want dat mag nog niet, maar wél samen een dansfilm kijken, een creatieve opdracht, een theorieles over de spieren die je gebruikt bij het dansen, een les over de geschiedenis van jouw dansstijl. Alle docenten bereiden zelf deze lessen voor; wat jij krijgt is dus nog een verrassing! Belangrijk bij deze laatste twee lessen van het seizoen is weer gezellig samen zijn met je dansgroep en de docent. Zo kunnen we het seizoen toch positief afsluiten met elkaar.

Nieuw rooster seizoen 2020-2021

Vanwege alle afspraken en maatregelen omtrent Corona en de gevolgen die dit heeft voor het
aanbieden van danslessen hebben we flink moeten schuiven in het rooster voor het nieuwe seizoen. Dit heeft mogelijk ook gevolgen voor de lestijd(en). De 1½-meter leidt er bijvoorbeeld
toe dat wij in de (kleine) bovenzaal bijna geen les meer kunnen geven. Uitzondering hier op zijn de jongste groepen kinderen. We hopen op uw begrip wanneer de lestijden minder goed aansluiten dan u gewend bent. In elk geval zijn we blij weer lessen te kunnen aanbieden en kijken uit naar een mooi dansseizoen!

Lessen in de eerste 2 weken van juli

In de laatste week van juni vernemen wij van het kabinet of er binnen gesport mag worden per 1 juli. Wanneer dit het geval is zullen we de eerste twee weken van juli lessen aanbieden volgens het rooster van het nieuwe seizoen. Op die manier kunnen de leerlingen tóch nog dansen en geeft het ons de gelegenheid te onderzoeken of deze manier van werken met het nieuwe rooster haalbaar is. Dit rooster start dan op woensdag 1 juli en loopt tot en met dinsdag 14 juli. We mogen niet eerder starten dan 1 juli en op deze manier heeft iedereen de gelegenheid om in ieder geval minstens twee keer les te volgen. We dansen dan van woensdag tot woensdag.
Zomerstop en start nieuwe seizoen

Op woensdag 15 juli sluit De Dansacker voor de zomerstop. We hopen dan op maandag 31 augustus weer met met de lessen te starten.

Wil & Annouke
De Dansacker