Privacyverklaring

Bij De Dansacker wordt zorgvuldig omgegaan met uw privacy.

Voor het geven van lessen, het organiseren van evenementen, het informeren, het administreren en het kunnen innen van verschuldigde bedragen verwerken wij gegevens over onze leerlingen. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die noodzakelijk is voor benoemde doelen. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

Voor zover wij gebruik maken van leveranciers vooe het voeren van een deel van onze administratie hebben wij verwerkingovereenkomsten met deze leveranciers afgesloten om de gegevens te beschermen. Wij delen uw gegevens alleen met derden als u daar expliciet toestemming voor hebt gegeven, tenzij de uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Heeft u vragen over uw privacy? Neem dan contact met ons op.

Toestemming publicatie foto's en video's

Bij De Dansacker kunnen wij u vorderingen laten zien met foto's en video's. Ook kunnen opnamen gemaakt worden tijdens evenementen.

Natuurlijk gaan wij zorgvuldig om met de gemaakte foto's en video's. Wij plaatsen geen namen bij foto's en video's. Voordat wij foto's of video's publiceren vragen wij uw toestemming.

Met vriendelijke groet,

Directie De Dansacker.