COVID-19

Update - 05-06-2020

In deze bijzondere tijd hopen we dat u in goede gezondheid verkeert! Wij willen u allen bedanken voor uw geduld.

De afgelopen weken is het even wat stiller geweest. Helaas is Mw. Knopper (senior), onze "moeps" en oma, op 30 mei 2020 op 93-jarige leeftijd rustig ingeslapen. Zij was een vertrouwd gezicht in onze Boutique en heeft geen voorstelling gemist.

De Corona-pandemie heeft invloed op ons allemaal. Hopelijk hebt u en/of uw kinderen ten tijde van de verplichte sluiting toch plezier kunnen beleven aan het video-lesmateriaal. Net zoveel als wij beleefd hebben aan het maken ervan. Bijkomend voordeel is dat al het lesmateriaal voor iedere leerling te zien is zodat elke leerling de kans heeft om kennis te maken met alle dansvormen die De Dansacker aanbiedt. Toch wat afleiding in deze rare tijd. Onze oudste leerlingen van het klassiek ballet hebben thuis schriftelijke opdrachten gekregen om actief met hun hobby bezig te kunnen blijven. En voor onze jongere leerlingen: in september zullen we de uitslag van de ontwerpwedstrijd met verse bloemen bekend maken!

Omdat we begrijpen dat het dansjaar nog niet afgelopen is zoals u en wij hadden verwacht, hebben we nagedacht over een tegemoetkoming. De plannen hiervoor worden nu uitgewerkt en meer informatie ontvangt u ter zijner tijd bij het inschrijfformulier voor het seizoen 2020-2021.

We hebben goed nieuws en een plan!

De Corona-regels zijn door onze minister-president inmiddels versoepeld. In de danssector is hard gewerkt aan een protocol en dat is goedgekeurd. Aan ons nu de taak dit te vertalen naar onze eigen dansschool. De komende week gebruiken wij om de puntjes op de i te zetten en ons protocol aan te bieden aan de gemeente ter goedkeuring. Veel hangt nog wel af van het besluit of vanaf 1 juli binnen gesport mag worden. Dit zal in de laatste week van juni bekend gemaakt worden. Maar tot die tijd is er wel iets mogelijk!

Lessen in de laatste 2 weken van juni

Vanaf maandag 15 juni tot en met zaterdag 27 juni ontvangen wij graag alle leerlingen weer bij De Dansacker volgens het gewone rooster van afgelopen seizoen. Iedere klas krijgt, binnen de regels van de 1½-meter samenleving, een alternatieve les. Helaas niet dansen, want dat mag nog niet, maar wél samen een dansfilm kijken, een creatieve opdracht, een theorieles over de spieren die je gebruikt bij het dansen, een les over de geschiedenis van jouw dansstijl. Alle docenten bereiden zelf deze lessen voor; wat jij krijgt is dus nog een verrassing! Belangrijk bij deze laatste twee lessen van het seizoen is weer gezellig samen zijn met je dansgroep en de docent. Zo kunnen we het seizoen toch positief afsluiten met elkaar.

Nieuw rooster seizoen 2020-2021

Vanwege alle afspraken en maatregelen omtrent Corona en de gevolgen die dit heeft voor het
aanbieden van danslessen hebben we flink moeten schuiven in het rooster voor het nieuwe seizoen. Dit heeft mogelijk ook gevolgen voor de lestijd(en). De 1½-meter leidt er bijvoorbeeld
toe dat wij in de (kleine) bovenzaal bijna geen les meer kunnen geven. Uitzondering hier op zijn de jongste groepen kinderen. We hopen op uw begrip wanneer de lestijden minder goed aansluiten dan u gewend bent. In elk geval zijn we blij weer lessen te kunnen aanbieden en kijken uit naar een mooi dansseizoen!

Lessen in de eerste 2 weken van juli

In de laatste week van juni vernemen wij van het kabinet of er binnen gesport mag worden per 1 juli. Wanneer dit het geval is zullen we de eerste twee weken van juli lessen aanbieden volgens het rooster van het nieuwe seizoen. Op die manier kunnen de leerlingen tóch nog dansen en geeft het ons de gelegenheid te onderzoeken of deze manier van werken met het nieuwe rooster haalbaar is. Dit rooster start dan op woensdag 1 juli en loopt tot en met dinsdag 14 juli. We mogen niet eerder starten dan 1 juli en op deze manier heeft iedereen de gelegenheid om in ieder geval minstens twee keer les te volgen. We dansen dan van woensdag tot woensdag.

Zomerstop en start nieuwe seizoen

Op woensdag 15 juli sluit De Dansacker voor de zomerstop. We hopen dan op maandag 31 augustus weer met met de lessen te starten.

Update - 16-05-2020

Allereerst willen wij vragen ‘hoe is het met u?’. Wij hopen dat al onze huidige en toekomstige leerlingen en hun familie in goede gezondheid verkeren.

We zijn na de sluiting van De Dansacker niet stil gaan zitten. Op een besloten YouTube kanaal hebben we regelmatig nieuw lesmateriaal geplaatst. Op deze manier hebben we onze leerlingen de mogelijkheid geboden om thuis verder te kunnen dansen. Daarnaast hebben we diverse creatieve opdrachten bedacht zodat de leerlingen ook op een andere manier bezig konden zijn met hun hobby.

Wij hebben bewust de keuze gemaakt geen lessen via Zoom of buitenlessen te geven. Zoom is een prachtig medium dat handig is voor vergaderingen. Les geven via Zoom kan op geen enkele wijze de kwaliteit van een les waarborgen. Dit heeft mede te maken met de vertraging die in het beeld zit en het volledig kunnen zien en begeleiden van de leerlingen in de groep. Buiten dansen geeft een aanzienlijk vergrote kans op blessures doordat je geen juiste ondergrond hebt en niet op de juiste dansschoenen buiten kan dansen. Wij hebben de grote verantwoordelijkheid voor een gezonde ontwikkeling van het (kinder)lijf en onze docenten. Deze verantwoordelijkheid nemen wij en daarmee maken wij de keuze de balletlessen niet buiten te geven.

Dansondernemers NL is opgericht als overkoepelende organisatie voor alle dansbonden, dansscholen en zelfstandig dansondernemers om éen stem naar de regering te laten horen. Zij hebben een protocol opgesteld dat voor alle dansscholen toegepast kan worden. Met dit protocol als basis kunnen wij als De Dansacker een op maat gemaakt plan maken om weer les te kunnen geven. Zo bieden wij conform het protocol van DansondernemersNL genoeg dansruimte per leerling, zal bij de klassieke les iedere leerling een eigen barre hebben en geven wij les aan maximaal 20 leerlingen per les. Wat een geluk hebben wij met de grote zaal waarin we in ieder geval aan deze voorwaarden kunnen voldoen. Vooralsnog is het afwachten wat de reactie van de regering wordt op het protocol van Dansondernemers NL. Er is hier nog geen nieuws over tijdens dit schrijven. Zodra er nieuws is zullen wij dat uiteraard z.s.m. met u delen.

Wij kijken ondertussen wel vooruit. Mogen we in juni niet open (hoe spijtig ook) dan moeten we ons richten op september. In het huidige rooster zullen de nodige wijzigingen plaats gaan vinden om alle lessen nog te kunnen geven in de nieuwe Corona-proof maatschappij. Lessen die nu nog in de ‘kleine’ zaal plaats vinden moeten ingepast gaan worden in het rooster van de grote zaal.

Wilt u zelf of heeft u een kind of kennis die wel graag een vorm van dans op zou willen gaan pakken neemt u dan contact met ons op. Wij kunnen u dan informeren over de mogelijkheden. Wie weet kunnen we zelfs nog voor de zomervakantie een proefles inplannen! 

Wil & Annouke
De Dansacker

Update - 15-03-2020

Sinds 12 maart zijn wij constant in overleg en met de afweging bezig geweest wat te doen met de danslessen. De lessen voortzetten voor de leerlingen of toch sluiten. Het is een constant wikken en wegen. Ook u als ouder heeft laten weten wat u van onze keuze vond en hierin had iedereen een andere mening. Ook keken en zochten wij naar andere dansscholen en hoe zij de situatie in de aanpakten. We hebben toed de keuze gemaakt, na overleg met onze intensivist en docententeam, het RIVM te volgen. De basisscholen nog open dan wij ook, maar wel met aangepast hygiënemaatregelen.

Tijdens de finale van "Wie is de mol" hadden we via WhatsApp nog cntact met onze intensivist en sloeg de wijzer steeds meer richting toch sluiten. Het gevoel was niet goed en daarom hadden wij onze eigen "ontknoping". Ook wij gaan sluiten. Ter bescherming van uw kinderen en hun directie omgeving. Ter bescherming van onze eigen docenten.

Het kabinet heeft zojuist (15 maart) in een persconferentie aangegeven dat alle (basis)scholen tot en met 6 april zullen sluiten. Voor ons is dit de bevestiging dat wij voor onszelf al de juiste beslissing hebben genomen.

Er worden géén danslessen aangeboden tot en met 6 april, in welke vorm of voor welke leeftijd dan ook. Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden van eventuele ontwikkelingen met betrekking tot de danslessen.

Wat de consequenties zullen zijn van de maatregel voor de voorstelling "De kleine Zeemeermin" en "Kijk mij..., ik dans" is nu op dit moment nog niet te overzien. Wij zullen u de komende periode benutten om hier concrete antwoorden op te vinden.

Wij willen onze docenten bedanken voor hun inzet tot nu toe. We zijn ongelooflijk trots op ons team. We hopen deze crisis samen goed door te komen, om daarna met elkaar weer door te gaanmet de supergave lessen. Tot die tijd wensen wij u en de kinderen veel sterkte en kracht om goed voor elkaar en de ander te zorgen.

Wij hopen op uw begrip,

Wil & Annouke
De Dansacker