Klassiek ballet

Als kinderen na de kleuterdans besluiten om door te gaan met klassiek ballet, dan stromen ze door van een les van 45 minuten naar een les van 60 minuten. Bij de jongste groepen klassiek ballet neemt het werken in een verhaal en met fantasie nog steeds een grote plaats in tijdens de lessen. Elke week wordt er aandacht gegeven aan de techniek. De ene week als een echte 'techniekles' die start met een barre-/kringtechniek, midden en diagonaal. De andere week werken we aan dezelfde technieken, maar dan in een verhaal of themavorm.

Perfectioneren

Als kinderen wat ouder worden en zich meer ontwikkelen op het gebied van ballet, zijn ze er ook meer aan toe om wekelijks aan de barre te dansen. Het werken in verhaalvormen zal steeds meer naar de achtergrond verdwijnen. De uitdaging komt dan steeds meer te liggen op het perfectioneren van de aangeboden technieken en het aanleren van nieuwe technieken.

Selectieklas

Het is bij klassiek ballet mogelijk om één keer per week les te volgen, maar er zijn ook kinderen die graag meer willen dansen. Voor deze kinderen is er de mogelijkheid om over te stappen naar de selectieklas. De selectieklas bestaat uit leerlingen die zelf aangeven meer te willen dansen of leerlingen die door de docent worden gevraagd om meer te komen dansen om op die manier hun talent beter te ontwikkelen. Kinderen die vaker dansen ontwikkelen zich qua niveau en techniek eerder en verder dan kinderen die eens per week dansen.

Selectieplus klas

Naast de leerlingen uit de selectieklas, zijn er ook leerlingen die het liefst elke dag willen dansen of er zelfs over denken om in de toekomst er hun beroep van te gaan maken. Dit kan bijvoorbeeld als uitvoerend danser(es), dansdocent en/of danstherapeut.

De leerlingen in de selectieplus klas krijgen drie keer per week klassiek ballet van 60, 75 en/of 90 minuten. Daarnaast volgen zij ook nog minimaal twee andere dansvormen bij De Dansacker. Er kan gekozen worden uit:

  • Caractère
  • Hiphop
  • Moderne dans
  • Musical-jazz
  • Tapdance

De selectiegroepen zijn vaste groepen die zoveel mogelijk samen dansen. Dit is natuurlijk ook in verband met het hoge niveau dat zij ontwikkelen.

Spitzen

Voor meer informatie over het dansen op spitzen kunt u contact met ons opnemen.

 

Klassiek ballet

Lessen

  • 60, 75 of 90 minuten per les

Leeftijdsgroep(en)

  • Diverse leeftijdsgroepen vanaf 6 jaar

Kleding